Informacje o firmie

Specjalizujemy się w wydawnictwach turystycznych.
Wydajemy przewodniki, mapy, plany miast, głównie z terenu Gór Świętokrzyskich, ale nie tylko

Robimy też wydawnictwa reklamowe na zamówienie,
takie jak: teczki, plakaty, ulotki, foldery, itp.
(c) Andrzej Paszkowski, Kielce, tel. (502) 33 88 20